Menu
Opbouw

Opbouw van de applicatie

De applicatie bestaat uit drie delen:

Aquisitiebronnen

Hier kunt u de aquisitiebronnen inleggen. Een aquisitiebron is bijvoorbeeld een advertentie. Ook een vermelding in de telefoongids en mond-op-mond reclame kunt u zien als aquisitiebron. Bij elk klantcontact kunt u de aquisitiebron vastleggen. Met deze applicatie kan worden gerapporteerd welke aquisitiebronnen het meeste opleveren, en wat de verhouding is tussen de kosten en de opbrengsten. Hiermee kunt u beslissen of bepaalde aquisitiebronnen meer aandacht behoeven of beter gestopt kunnen worden.

Mogelijke resultaten

Hier kunt u aangeven welke resultaten kunnen worden behaald. Resultaten kunnen zijn: verkoop, maar ook redenen waarom de klant juist niet gekocht heeft. De applicatie kan hier op rapporteren. Met de resultaten kunt u inzicht krijgen waarom klanten niet tot aankoop overgaan en eventueel uw verkoopproces bijstellen.

Klantcontacten

De tabel met de gegevens die geanalyseerd worden. Als een potentiele klant contact zoekt, bijvoorbeeld via telefoon, email, dan kunt u dit hier vermelden. De applicatie bied ook de mogelijkheid om aantekeningen toe te voegen welke geraadpleegd kunnen worden tijdens het aquisitietraject. Mocht de klant besluiten wel of juist niet tot aankoop over te gaan dan geeft u dit ook aan. Deze gegevens worden later verwerkt in een rapportage welk u de analysemogelijkheden zoals hierboven genoemd.

Voor meer informatie of een proefaccount: info@digdas.nl